Vandrings och cykelleder

Vadringsleden Borg till Borg och ölands cykelled passerar precis utanför Rosenborg.

Fortsätter man från Gråborg kommer man till Jordtorpsåsen, ett av öns bästa strövområden.

Vandringsleden mellan Jordtorpsåsen och Gråborg ger en spännande inblick i det öländska Mittlandets natur och kultur. Leden följer delvis en mycket gammal färdväg som kan ha använts redan under forntiden. Gravfältet på åsen är stort och måste ha varit viktigt för byarna runt åsen.

Leden har troligen också använts som kyrkväg mellan Borgs by och Algutsrums kyrka, och använts vid marknaderna som startade där på 1700-talet. En ännu mer spännande tanke är att människor använde vägen under medeltiden när Gråborg var en viktig handelsplats på Öland.

Man kan starta vandringen på flera ställen. De flesta som kommer från Algutsrum börjar från parkeringen vid åsens västra del. Där stiger man över en stätta och kommer in på ängsmarken där man kan urskilja den gamla kyrkvägen som en fördjupning i marken. Sedan kommer man upp på åsen och följer den österut. På sidorna ser man Stora och Lilla skärret med sin damm. Nötbrunnkärret ligger däremot mer gömt norr om åsen. Man följer sedan gravfältet, passerar de resta stenarna och kommer upp på fägatan som man följer ner i markerna söder om åsen. Där fortsätter stigen som delar sig så att man kan följa de vackra stenmurarna som sköts av Malte Nilsson i Jordtorp. Där måste man vika av söderut för att komma ut på torra alvarmarker där bland annat alvarlök och Sankt Pers nycklar brukar blomma ymnigt. Här finns också ett litet vattendrag där det brukar vara blött på våren.

Efter alvaret bär det av in i skogen till en annan ås som leder hela vägen till Borgs by.

www.cyklapaoland.nu

www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/6CF73083-A1DD-4BB5-8B78-0BDEB6716673/146233/mittlandsleden_webb2.pdf