Gårdens historia

Rosenborg är en typisk gammal Ölandsgård. Enligt gamla papper upptogs den som nyhemman 1758, på en mark som var utmark. Det finns 3 ställen i Algutsrum som bebyggdes vid den här tiden, på utmark, där alltså ingen annan hade bott tidigare. Då hade man 14 tld(tunnland) uppodlad mark och 8 tld som ej var uppodlad.kastanjen

Gården har gått i arv fram till 1954. Några år var den delad i två enheter, Sörgården och Norrgården, men slogs ihop till en gård igen. Gården ligger i Algutsrums socken, Mörbylånga kommun, men gränsar till Runstens socken i norr och till Norra Möckleby i öster, Borgholms kommun. Tidigare var denna gräns mellan kommunerna gränsen för vad man då kallade Ölands södra och norra mot.

Öland är sedan långt tillbaka känt för sin hästuppfödning och det skulle enligt gamla papper ha funnits 11 hästar på Rosenborg. Förr var det mycket liv och rörelse på Rosenborg eftersom det var många bofasta här. De hjälpte till på gården och i byarna runtomkring.vaderkvarn1

Väderkvarnen, som nu står i den gamla trädgården ( tidigare Sörgården), har först stått i Jordtorp, flyttades senare till Norra Möckleby för att sedan komma till Rosenborg. Den stod då på ”kvarnlotten” väster om boningshusen. Den användes senast på 1940-talet under kriget, men hade sedan dess fått förfalla. 1989 flyttades den till sin nuvarande plats och reparerades utvändigt. Innandömet var intakt, som det som regel är i gamla väderkvarnar. Ölands kvarnkommitè gav ett visst bidrag till reparationen.smedjan

Ner mot hagen ligger en liten smedja som tidigare använts flitigt. Bl.a. är räcket runt kyrktornet i Algutsrum tillverkat här på Rosenborg.

 

Ladugården som nu är ombyggd till detta pensionat, hade tidigare vasstak med råghalm som moning, ek som hågn. Denna moning, på taknocken, måste läggas om vart femte år, hågnträn höll fast halmen. Eftersom taket var i dålig kondition och brandfarligt,  har det nu blivit plåttak istället.